Konkurss noslēdzies!

Image

Konkursā tika iesaistītas 12 Jelgavas pašvaldības pirmsskolas iestādes, no kurām konkursā dalību ņēma 6: PII „Varavīksne”; PII „Zemenīte”; PII „Rotaļa”; PII „Sprīdītis”; PII „Lācītis”; PII „Pasaciņa”. Kopā tika izgatavotas 124 apsveikuma kartītes ar bērnu veidotiem apsveikumiem iekšpusē, un sadarbībā ar Jelgavas Jauniešu centru un Jelgavas pilsētas domi, tās tiks nogādātas Jelgavas maznodrošinātajām ģimenēm.

Bērnu darbi tika izvērtēti 3 vecuma grupās (3-4 gadi, 5 gadi, 6-7 gadi). Vislielākais apsveikuma kartīšu skaits tika iesniegt tieši no 5 gadus jauniem audzēkņiem, tāpēc arī šīs kategorijas darbus vērtēt bija visgrūtāk.3- 4 gadu grupā 1. vietu ieguva Armands Rengarts (PII Zemenīte), 2. Vietu Oskars (PII Varavīksne); 5. gadu grupā 1. vietu izcīnīja Kristiāns Ziediņš (PII Zemenīte), 2. vietu Terēza Priede (PII Zemenīte); 6-7 gadu grupā gadam pelnīto1. vietu ieņēma Satīna Švinka (PII Zemenīte),un šajā gribā bija divas 2. vietas, kuras dalīja Jurijs Bokums (PII Zemenīte) un Kristaps Kaņepons (PII Rotaļa). Katrs dalībnieks tika apbalvots un godalgotās vietas īpaši suminātas ar dažādiem saldumiem un noderīgām lietām.

Konkurss noritēja ļoti veiksmīgi pateicoties lieliskajai sadarbībai starp pirmsskolas izglītības iestādēm un NVO „Do it creative”. Paldies Jelgavas pilsētas domei par finansiālo atbalstu.

Advertisements

Svētku prieks sirsniņās!

Image

„Svētku prieks sirsniņās” ir konkurss, kuru rīkojam mēs – Jelgavas NVO „Do it creative”. Konkursa mērķis ir izveidot kartītes ar Ziemassvētku tematiku un pirms svētkiem, tās paredzēts nosūtīt Jelgavas maznodrošinātajā ģimenēm. Ģimenes tiks izraudzītas nejaušā secībā. Konkursā tiek aicināti pieteikties visi pirmsskolas vecuma bērni, t.i. audzēkņi līdz 7 gadu vecumam. Dalībniekiem ir jāuzzīmē/jāsalīmē/jāizrotā kartīte, vēlams ar novēlējumu iekšpusē, un jānosūta tā uz adresi – Jelgava, Indras iela 19, LV- 3007, ar klāt pievienotu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, vecumu un izglītības iestādes nosaukumu. Darbi jāiesniedz no 2013. gada 21. novembra līdz 2013. gada 16. decembrim.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://docs.google.com/document/d/1H9RjlxgVjucLDfogIJYaGK8dzwWw21wcoelKcs523hE/edit

Piesakies un sniedz prieku citiem!