Par Do it creative

Jauniešu organizācija „Do it creative”, pēc jauniešu iniciatīvas, ir dibināta 2008. gadā, veidojot juridisku platformu, ar kuras palīdzību būtu iespējams realizēt savas idejas un ieceres: veidojot pasākumus, veicinot jauniešu aktivitāti un kas ir pats galvenais – veicinot jauniešu iesaistīšanos un uzņēmību. „Do it creative” ir organizācija, kas ir atvērta visa veida ierosinājumiem no jauniešu puses un ir gatava tiem palīdzēt realizēt savas idejas.

Advertisements